3 / tIl; tIl/ v [Tn] prepare and use (land) for growing crops 耕(地).
> tillage / 5tIlIdV; `tIlIdV/ n [U]
action or process of tilling 耕种; 耕作.
tilled land 耕过的田地.
tiller n person who tills 耕种者; 农夫.